དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་དུས་དེབ།

དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་དུས་དེབ།

བརྗོད་བྱ། ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00346

དེབ་ཨང་། mb-001

མ་ཕྱི། སྣ་ཚོགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་མཁན། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤

ཕབས་ལེན་གནོངས།