དྲུག་མཆོད་བགྲོ་གླེང་།

ཀུན་མཁྱེན་དྲུག་མཆོད་ཆེན་མོ་སྟེ་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་མཆོད་ཉིན།
ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཁ་བའི་མི་སྣའི་ལེ་ཚན་གྱི་གཙོ་སྐྱོང་བ་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་དང་ལྷན་དུ།
བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་གྱི་སྐོར་ནས་བགྲོ་གླེང་ཐུང་ཐུང་ཞིག་བྱས་ཡོད