དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་ཞལ་འདོན།

དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་ཞལ་འདོན།

བརྗོད་བྱ། སྣ་ཚོགས།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00344

དེབ་ཨང་། 660-001

མ་ཕྱི། ཤིང་པར།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་མཁན། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨

ཕབ་ལེན་གནོངས།