རྒྱལ་སྲས་ལག་ལེན་སོ་བདུན་མ།

མཛད་པ་པོ།  རྒྱལ་སྲས་དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མེད་བཟང་པོ།  ༡༢༩༧-༡༣༧༡

བརྗོད་བྱ།   རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉམས་ལེན།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 0003

དེབ་ཨང་།  J-t-001

མ་ཕྱི།  ཤིང་པར།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༡ ཟླ།  ༡༢ ཚེས།  ༢༠

ཕབ་ལེན་གནོངས།