ལྟ་ཁྲིད་རྡོ་རྗེའི་ཟླ་བ།

མཛད་པ་པོ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༡༣–༡༨༩༠

བརྗོད་བྱ། སྟོང་གཞི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་གནས་ལུགས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 0002

དེབ་ཨང་།  n-k-002

མ་ཕྱི།  ཤིང་པར།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༡ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༡༩

ཕབ་ལེན་གནོངས།