གཞན་སྟོང་སྙིང་པོ།

མཛད་པ་པོ། ཏཱར་ནཱ་ཐ། ༡༥༧༤-༡༦༣༤

བརྗོད་བྱ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 0001

དེབ་ཨང་།  J-t-001

མ་ཕྱི།  ཤིང་པར།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༡ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༡༩

ཕབ་ལེན་གནོངས།