སྦྱོར་དྲུག་སྔོན་འགྲོ་རབ་གསལ་སྒྲོན་མེ།

མཛད་པ་པོ།  ཐུབ་བསྟན་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། ༡༨༤༤-༡༩༠༤

བརྗོད་བྱ།  སྦྱོར་དྲུག་སྔོན་འགྲོ

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00292

དེབ་ཨང་།  Ka-J054

མ་ཕྱི།  དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༢༥

ཕབ་ལེན་གནོངས།