སྦྱོར་དྲུག་བར་དུ་དགེ་བའི་ཁྲིད་ཡིག

མཛད་པ་པོ།  འབྲི་གུང་ལོ་ཙཱ་མ་ཎི་ཀ་ཤྲཱི། ༡༢༩༩-༡༣༧༦

བརྗོད་བྱ།  སྦྱོར་དྲུག་བར་དུ་དགེ་བ་སྲོག་འཛིན་གཉིས།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00272

དེབ་ཨང་།  Ka-J036

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༦ ཚེས། ༡༠

ཕབ་ལེན་གནོངས།