སྐྱེས་རབས་ཁྱད་འཕགས།

མཛད་པ་པོ། ཀུན་ཆོས་གྲགས་དཔལ་བཟང་། ༡༢༨༣-༡༣༦༣

བརྗོད་བྱ། ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00303

དེབ་ཨང་།  J-ky003

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༧ ཟླ། ༤ ཚེས། ༢༦

ཕབ་ལེན་གནོངས།