ཤངས་པའི་ཆོས་འབྱུང་།

མཛད་པ་པོ།  རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ། ༡༥༧༥–༡༦༣༤

བརྗོད་བྱ།   ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱུང་རབས།

དེབ་ཨང་།  ༡༥༧

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༤ ཚེས།  ༡༨

ཕབ་ལེན་གནོངས།