རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་ཀུན་བཏུས། ༢

སྒྱུར་བ་པོ།  ཇོ་ནང་ལོ་ཙཱ་བློ་གྲོས་དཔལ། ༡༢༩༩-༡༣༥༣

བརྗོད་བྱ།   སྔགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་སྤྱོད།

དེབ་ཨང་།  ༡༥༡

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༣ ཚེས།  ༣

ཕབ་ལེན་གནོངས།