ཡུ་མོའི་སྦྱོར་དྲུག་སེམས་ཉིད་རང་གསལ།

མཛད་པ་པོ།  ཡུ་མོ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ། དུས་རབས། ༡༡

བརྗོད་བྱ།  དུས་འཁོར་སྦྱོར་དྲུག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00241

དེབ་ཨང་།  Ka-J008

མ་ཕྱི།  རྩ་ཆེའི་དཔེ་རྙིང་། དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༥ ཟླ།  ༡༡ ཚེས། ༢༡

ཕབ་ལེན་གནོངས། PDF འདི་ན་ཡོད།