འཛི་སྒར་རིག་འཛིན་གསུང་ཐོར།

མཛད་པ་པོ།  འཛི་སྒར་རིག་འཛིན་ལྷ་མཆོག་རྡོ་རྗེ།  ༡༩༣༨-༡༩༥༩

བརྗོད་བྱ།   རང་རྣམ་དང་རྫོགས་ཆེན།

དེབ་ཨང་།  ༢༠༢

མ་ཕྱི།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༡༡ ཚེས།  ༦

ཕབ་ལེན་གནོངས།