འཇམ་གསར་སྦྱོར་དྲུག་མན་ངག

མཛད་པ་པོ།  ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་གསར་མ། དུས་རབས། ༡༢

བརྗོད་བྱ།  དུས་འཁོར་རྫོགས་རིམ།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00245

དེབ་ཨང་།  Ka-J013

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༥ ཟླ།  ༡༢ ཚེས། ༨

ཕབ་ལེན་གནོངས། PDF འདི་ན་ཡོད།