ཟབ་ལམ་ཐོག་མར་དགེ་བའི་ཁྲིད།

མཛད་པ་པོ།  ཆོས་རྒྱལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ༡༣༠༦-༡༣༨༦

བརྗོད་བྱ།  ཟབ་ལམ་ཐོག་མར་དགེ་བ་སོར་བསམ་གཉིས།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00257

དེབ་ཨང་།  Ka-J025

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་ལག་བྲིས་མ། བཀའ་རྒྱ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ།  ༡ ཚེས། ༦

ཕབ་ལེན་གནོངས། PDF འདི་ན་ཡོད།