ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཚང་གི་གསུང་རྩོམ།

ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་ཚང་གི་གསུང་རྩོམ། མཁན་ཆེན་ཚུལ་ཁྲིམས་བློ་གྲོས་མཆོག་གིས་མཛད་པའི་འཛམ་གླིང་ཤར་ནུབ་ཀྱི་གནའ་དེང་རིག་པའི་རྣམ་བཤད་དང་འཛམ་གླིང་སྐད་ཡིག་གི་སྐྱེ་འཆིའི་ལོ་རྒྱུས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཞིག་པར་བསྐྲུན་བྱས་འདུག་ལ ། དེ་དང་མཉམ་དུ་ཁོང་གི་གསུང་བཤད་ཟེར་སྡེར་ཞིག་ཀྱང་པར་སྐྲུན་བྱས་འདུག་པ་དང་། ཟེར་སྡེར་དེ་ནི་རིན་མེད་དུ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱེད་གྱིན་ཡོད་འདུག འདྲ་པར་ཡོང་ཁུངས། སེང་རྡོར་དྲ་བ།