མྱང་ཆོས་འབྱུང་།

མཛད་པ་པོ།  རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།   ༡༥༧༥–༡༦༣༤

བརྗོད་བྱ།   གཙང་མྱང་ཡུལ་སྟོད་སྨད་དུ་རྒྱལ་བསྟན་དར་ཚུལ།

དེབ་ཨང་།  ༡༦༣

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༥ ཚེས།  ༢༤

ཕབ་ལེན་གནོངས།