མན་ལུང་གུ་རུའི་གནས་ཡིག

མཛད་པ་པོ།  མན་ལུང་གུ་རུ། ༡༢༣༩-༠༠༠༠

བརྗོད་བྱ།  ཤམ་བྷ་ལ་སོགས་ཀྱི་གནས་བཤད།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00269

དེབ་ཨང་།  Ne-003

མ་ཕྱི།  དབུ་ཅན་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༦ ཚེས། ༡

ཕབ་ལེན་གནོངས།