མང་དགེ་བླ་མའི་ཞལ་གདམས།

མཛད་པ་པོ།  མང་དགེ་བླ་མ་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། ༡༩༢༡-༢༠༠༣

བརྗོད་བྱ།   སྣ་ཚོགས།

དེབ་ཨང་།  ༢༡༨

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༤ ཟླ།  ༥ ཚེས།  ༢

ཕབ་ལེན་གནོངས།