བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་བྱུང་འཕེལ།

མཛད་པ་པོ།  ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།  ༡༩༧༤

བརྗོད་བྱ།   བོད་ཀྱི་སྐར་རྩིས་རིག་གནས།

དེབ་ཨང་།  ༡༤༧

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།   བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༡ ཚེས།  ༢༣

ཕབ་ལེན་གནོངས།