བསྟན་པ་སྤྱི་འགྲེལ་རྒྱས་འགྲེལ།

མཛད་པ་པོ།  གྷ་རུང་བ་ལྷའི་རྒྱལ་མཚན། ༡༣༡༩–༡༤༠༡

བརྗོད་བྱ།   རྒྱལ་བསྟན་སྤྱིའི་རྣམ་གཞག

དེབ་ཨང་།  ༡༥༨

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༤ ཚེས།  ༢༨

ཕབ་ལེན་གནོངས།