ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་ཚིག་གསལ།

མཛད་པ་པོ། ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས། ༡༢༩༢-༡༣༦༡

བརྗོད་བྱ། ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00302

དེབ་ཨང་།  J-g002

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༧ ཟླ། ༤ ཚེས། ༢༥

ཕབ་ལེན་གནོངས།