ཕར་ཕྱིན་ཉ་ཊིཀ སྟོད་ཆ།

མཛད་པ་པོ།  ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ།   ༡༢༨༥–༡༣༧༩

བརྗོད་བྱ།   དངོས་པོ་བརྒྱད་དང་དོན་བདུན་ཅུ།

དེབ་ཨང་།  ༡༣༦

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༢ ཟླ།  ༡༠ ཚེས།  ༣༡

ཕབ་ལེན་གནོངས།