ཐེག་མཆོག་མཛོད། སྟོད་ཆ།

མཛད་པ་པོ།  ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།  ༡༣༠༨-༡༣༦༣

བརྗོད་བྱ།  འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་དེ་ཉིད།

དེབ་ཨང་།  ༡༧༤

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༧ ཚེས།  ༡༥

ཕབ་ལེན་གནོངས།