ཐར་མདོ།

མཛད་པ་པོ།  སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ།

བརྗོད་བྱ།  འགྱོད་ཚངས་ཀྱིས་སྡིག་སྦྱངས་ཚུལ།

དེབ་ཨང་།  ༡༨༣

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༧ ཚེས།  ༢༧

ཕབ་ལེན་གནོངས།