ཇོ་ནང་གནས་བཤད།

མཛད་པ་པོ།  རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།   ༡༥༧༥–༡༦༣༤

བརྗོད་བྱ།   ཇོ་ནང་རྒྱལ་བའི་རི་ཁྲོད་ཀྱི་གནས་བཤད།

དེབ་ཨང་།  ༡༤༩

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༢ ཚེས།  ༧

ཕབ་ལེན་གནོངས།