ཆོས་འབྱུང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར།

མཛད་པ་པོ།  གཉག་ཕུ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།  ༡༣༧༩-༡༤༣༣

བརྗོད་བྱ།   སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་བྱུང་རབས།

དེབ་ཨང་།  ༡༥༥

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༤ ཚེས།  ༩

ཕབ་ལེན་གནོངས།