གྲུབ་མཐའ་འཇམ་མགོན་ཞལ་ལུང་།

མཛད་པ་པོ། འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས།

བརྗོད་བྱ། ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00301

དེབ་ཨང་།  n-g008

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༧ ཟླ། ༤ ཚེས། ༡༤

ཕབ་ལེན་གནོངས།