ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་རྣམ་ཐར།

མཛད་པ་པོ།  རིགས་ལྡན་རྒྱལ་བ་ཇོ་བཟང་དཔལ་བཟང་པོ།

བརྗོད་བྱ།   ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་བཅོ་ལྔའི་རྣམ་ཐར།

དེབ་ཨང་།  ༡༤༦

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།   བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༡ ཚེས།  ༡༠

ཕབ་ལེན་གནོངས།