Uncategorized

དྲུག་མཆོད་བགྲོ་གླེང་།

ཀུན་མཁྱེན་དྲུག་མཆོད་ཆེན་མོ་སྟེ་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འདས་མཆོད་ཉིན། ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཁ་བའི་མི་སྣའི་ལེ་ཚན་གྱི་གཙོ་སྐྱོང་བ་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་དང་ལྷན་དུ། བོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་གྱི་སྐོར་ནས་བགྲོ་གླེང་ཐུང་ཐུང་ཞིག་བྱས་ཡོད

 

རིས་མེད་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟོད་ཚོགས།

རྩོམ་པ་པོ། རིས་མེད་མཁས་གྲུབ་ཁག

བརྗོད་བྱ། ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00345

དེབ་ཨང་། 660-002

མ་ཕྱི། སྣ་ཚོགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས ༥ ཉིན།

ཕབ་ལེན་གནོངས།

སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་རྩོམ་གཅེས་བཏུས།

རྩོམ་པ་པོ། སངས་རྒྱས་མཉན་པ་རིན་པོ་ཆེ།

བརྗོད་བྱ། སྣ་ཚོགས།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00342

དེབ་ཨང་། sn-001

མ་ཕྱི། དེབ་གཟུགས།

ལོ་ཟླ་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༦

ཕབས་ལེན་གནོངས།