ཨོ་རྒྱན་མཁའ་སྤྱོད་སྒྲོལ་མའི་རྣམ་ཐར།

རྩོམ་པ་པོ།  ཀུན་མཁྱེན་འཚོ། ༡༩༧༧

བརྗོད་བྱ།  ཨོ་རྒྱན་སྒྲོལ་མའི་མི་ཚེ།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00259

དེབ་ཨང་།  na-o001

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ཕབ་ལེན་གནོངས།
PDF འདི་ན་ཡོད།