སྦྱོར་དྲུག་ངོ་སྤྲོད།

མཛད་པ་པོ།  ཀུན་སྤངས་ཐུགས་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས། ༡༢༤༣-༡༣༡༣

བརྗོད་བྱ།  སོ་སོར་སྡུད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན།

དེབ་ཨང་།  ༡༨༤

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༨ ཚེས།  ༣

ཕབ་ལེན་གནོངས།