སྦྱོར་དྲུག་ཁྲིད་ཡིག་སོགས།

མཛད་པ་པོ།  རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག། ༡༥༠༧-༡༥༦༥

བརྗོད་བྱ།  ཟབ་ལམ་སྦྱོར་དྲུག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00279

དེབ་ཨང་།  Ka-J044

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་པར་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༧ ཚེས། ༢༥

ཕབ་ལེན་གནོངས།