མགུར་གླུ།

ལྟ་མགུར་རྡོ་རྗེའི་གསང་ཚིག

མཛད་པ་པོ། ཉ་དབོན་ཀུན་དགའ་དཔལ། 

བརྗོད་བྱ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ། 

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00347

དེབ་ཨང་། jt-001

མ་ཕྱི། དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་མཁན། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༧

ཕབ་ལེན་གནོངས།