སྟོང་བའི་ལེའུ།

རྩོམ་པ་པོ།  བླ་ནག་པ་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།  ༡༩༨༡

བརྗོད་བྱ།   ཚོར་རྟོག་རྒྱ་ཡན་པ།

དེབ་ཨང་།  ༢༠༨

མ་ཕྱི།  དེང་རྩོམ་དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༡༢ ཚེས།  ༢༧

ཕབ་ལེན་གནོངས།