སྐྱབས་འགྲོ་བྲན་གཡོག་གི་འདུ་ཤེས་ཡིན་ནམ།

རྩོམ་པ་པོ།  ཤེས་རབ་བསྟན་དར།   ༡༩༦༨

བརྗོད་བྱ།   བསམ་བློའི་དབྱེ་ཞིབ།

དེབ་ཨང་།  ༡༦༥

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༥ ཚེས།  ༢༩

ཕབ་ལེན་གནོངས།