སུམ་རྟགས་དག་གསུམ་ཁྲིད་ཐབས།

མཛད་པ་པོ།  ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།  ༡༩༧༤

བརྗོད་བྱ།   བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ།

དེབ་ཨང་།  ༡༡༤༣

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།   བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༡ ཚེས།  ༡

ཕབ་ལེན་གནོངས།