སི་ཏུའི་རང་རྣམ། སྨད་ཆ།

མཛད་པ་པོ།  ཀརྨ་སི་ཏུ་བསྟན་པའི་ཉིན་བྱེད།  ༡༦༩༩-༡༧༧༤

བརྗོད་བྱ།   རང་གི་ལོ་རྒྱུས།

དེབ་ཨང་།  ༡༦༧

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༦ ཚེས།  ༢༣

ཕབ་ལེན་གནོངས།