རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་བཞིའི་བསྡུས་དོན།

མཛད་པ་པོ།  ཀུན་སྤངས་ཐུགས་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས། ༡༢༤༣-༡༣༡༣

བརྗོད་བྱ།  རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་བསྙེན་སྒྲུབ་བཞི།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00250

དེབ་ཨང་།  Ka-J018

མ་ཕྱི།  རྩ་ཆེའི་དཔེ་རྙིང་དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༥ ཟླ།  ༡༢ ཚེས། ༡༨

ཕབ་ལེན་གནོངས། PDF འདི་ན་ཡོད།