རྒྱུན་འདོན་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མཛད་པ་པོ།  སྣ་ཚོགས།

བརྗོད་བྱ།   སྣ་ཚོགས།

དེབ་ཨང་།  ༢༡༧

མ་ཕྱི།  སྣ་ཚོགས་དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༤ ཟླ།  ༤ ཚེས།  ༢༤

ཕབ་ལེན་གནོངས།