རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་བ།

མཛད་པ་པོ།  ཞང་སྟོན་བསོད་ནམས་གྲགས། ༡༢༩༢-༡༣༧༠

བརྗོད་བྱ།  རྡོ་རྗེའི་གནས་བདུན།

དེབ་ཨང་།  ༡༩༧

མ་ཕྱི།  ཡིག་རྙིང་དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༩ ཚེས།  ༡༣

ཕབ་ལེན་གནོངས།