ཡང་དག་པའི་སློབ་གསོ།

མཛད་པ་པོ།  ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།  ༡༩༧༤

བརྗོད་བྱ།   ཡང་དག་པའི་སློབ་གསོའི་ཁ་ཕྱོགས།

དེབ་ཨང་།  ༡༤༥

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།   བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༡ ཚེས།  ༤

ཕབ་ལེན་གནོངས།