འདུལ་བ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།

མཛད་པ་པོ།  གཉག་ཕུ་བསོད་ནམས་བཟང་པོ།  ༡༣༧༩-༡༤༣༣

བརྗོད་བྱ།   དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་རྩ་འཛིན།

དེབ་ཨང་།  ༡༥༩

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༤ ཚེས།  ༣༠

ཕབ་ལེན་གནོངས།