འཁྲུལ་འཁོར་གྱི་མན་ངག་གསལ་བྱེད

མཛད་པ་པོ།  རྗེ་ངག་དབང་ཆོས་འཛིན། ༡༨༢༣-༡༨༩༩

བརྗོད་བྱ།  ཟབ་ལམ་སྦྱོར་དྲུག་འཁྲུལ་འཁོར།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00290

དེབ་ཨང་།  Ka-J052

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་པར་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༡༢ ཚེས། ༡

ཕབ་ལེན་གནོངས།