ཟབ་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ངོ་སྤྲོད།

མཛད་པ་པོ།  རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ། ༡༥༧༥-༡༦༣༤

བརྗོད་བྱ།  ཟབ་ལམ་སྦྱོར་དྲུག

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00283

དེབ་ཨང་།  Ka-J048

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་པར་མ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ། ༡༠ ཚེས། ༣༠

ཕབ་ལེན་གནོངས།