ཟབ་ལམ་བར་དུ་དགེ་བའི་ཁྲིད།

མཛད་པ་པོ།  ཆོས་རྒྱལ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ༡༣༠༦-༡༣༨༦

བརྗོད་བྱ།  ཟབ་ལམ་བར་དུ་དགེ་བ་སྲོག་འཛིན་གཉིས།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00258

དེབ་ཨང་།  Ka-J026

མ་ཕྱི།  དཔེ་རྙིང་ལག་བྲིས་མ།  བཀའ་རྒྱ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༦ ཟླ།  ༡ ཚེས། ༡༥

ཕབ་ལེན་གནོངས། PDF འདི་ན་ཡོད།