ཟབ་ལམ་བར་དུ་དགེ་བའི་ཁྲིད།

མཛད་པ་པོ།  ཀུན་སྤངས་ཐུགས་རྗེ་བརྩོན་འགྲུས། ༡༢༤༣-༡༣༡༣

བརྗོད་བྱ།  ཉེར་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་སྲོག་འཛིན་གཉིས།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00248

དེབ་ཨང་།  Ka-J016

མ་ཕྱི།  རྩ་ཆེའི་དཔེ་རྙིང་དབུ་མེད་ལག་བྲིས་མ། བཀའ་རྒྱ།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༥ ཟླ།  ༡༢ ཚེས། ༡༡

ཕབ་ལེན་གནོངས། PDF འདི་ན་ཡོད།