ཞལ་འདོན་ཉུང་བསྡུས།

མཛད་པ་པོ།  སྣ་ཚོགས།

བརྗོད་བྱ།   སྣ་ཚོགས།

དེབ་ཨང་།  ༢༢༢

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས།

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༤ ཟླ།  ༧ ཚེས།  ༡༣

ཕབ་ལེན་གནོངས།