མགུར་ཚོགས།

མཛད་པ་པོ།  དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ།  ༡༩༧༠

བརྗོད་བྱ།  ཐུན་མིན་ཉམས་སྣང་།

དེབ་ཨང་།  ༡༨༦

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ།  བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༡༣ ཟླ།  ༨ ཚེས།  ༤

ཕབ་ལེན་གནོངས།