བཟང་སྤྱོད་འགྲེལ་བསྡུས།

རྩོམ་པ་པོ།  ཀླུ་སྨྱོན་ཧེ་རུ་ཀ

བརྗོད་བྱ།  བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ།

སྤྱིའི་དེབ་ཨང་། 00340

དེབ་ཨང་།  L-003

མ་ཕྱི།  དེབ་གཟུགས

འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྐྲུན་པ། བེ་རི་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ།

ལོ་ཟླ་ཚེས།  ཕྱི་ལོ།  ༢༠༢༠ ཟླ། ༡༡ ཚེས། ༢༣

ཕབ་ལེན་གནོངས།